Insamlings-Pass till AKTIVIS

Body Joy-aktivitet för insamling till AKTIVISFONDEN

Självklart tar vi på Body Joy ansvar och hjälper till med stöd åt barn med speciella behov.

AKTIVIS är ett företag som riktar sig mot barn och unga med behov av särskilt stöd som vill idrotta, ha kul och träffa nya kompisar. 

Söndagen den 22/11  kl 09.00 och kl 10.20 kör vi insamlingspass i Mölnvik.

Initiativtagare är Sanna Friborg, Johanna Ågren och Kerstin Wersäll som vill köra två lite längre spinningpass under förmiddagen på söndagen. Tanken är att alla våra Body Joy-medlemmar ska få erbjudandet att boka sig och betala mist 100:- /pass som oavkortat går till Aktivisfonden. Självklart kan du bidra med valfri summa större än 100 kr. Du kommer att kunna betala med kort eller skicka pengar via Swish under söndagen.

Passen bokas som vanligt via din app i telefonen eller på vår hemsidan.

Välkommen!

Aktivis & Aktivisfonden. Direkt till Aktivis Hemsida

Aktivis är en verksamhet som strävar efter att göra det möjligt för barn och unga med funktionsnedsättning att via en aktiv och hälsosammare fritid bidra till en bättre vardag. Genom att använda idrott, lek och andra aktiviteter som verktyg utvecklar vi deltagarnas både fysiska och psykosociala förmåga. Deltagarnas känsla av tillhörighet och gemenskap är även en viktig faktor för att uppnå hälsa och glädje.

För att maximera deltagarnas upplevelse samt utveckling inkluderas alltid de tre grundpelarna; idrott, kost och hälsa i alla Aktivis aktiviteter. 

Aktivis bedriver för närvarande tre olika aktiviteter, Söndagstimmen, Aktivis Klassikern, Aktivis sportcamp och Aktivisfonden. 

Aktivisfondens syfte är att hjälpa barn och unga med behov av särskilt stöd och deras rätt och möjlighet att idrotta. Alla insamlade medel går oavkortat till fondens syfte, fonden belastas ej med några utgifter utöver de medel som styrgruppen delar ut. 

Ekonomiskt stöd kan sökas av både enskilda individer, föreningar och aktiviteter/evenemang runt om i Sverige. För att kunna ta del av fondens medel krävs att aktiviteten/materialet har ett idrottsligt syfte samt vänder sig till barn och unga med funktionsnedsättning i Sverige. Beslut om att bevilja ansökan om ekonomiskt stöd kommer tas av fondens styrgrupp som består av fyra personer, Jori Leverinne och Dan Mangell från Aktivis, Thomas Silbersky – Marknads & Försäljningsdirektör SJ, Arne Engvall – Revisor PWC och Bengt Liljeqvist – Verksamhetschef för funktionsnedsatta Lidingö Stad. Insamlade medel kommer att förvaltas på ett konto hos JRS Asset Management och 100 % av avkastningen från fonden delas varje år ut till förmån för fondens ändamål.