Qi Gong kurs med Thorwald Lorentzon.

Qi Gong kurs med Thorwald Lorenzon

Hälsosamma möten och Body Joy i samarbete. 

Läs mer om kursen på www.halsosammamoten.se/event

Lördagen den 23 mars är du välkommen att träna qigong -  Den mycket gamla kinesiska träningsformen för kropp, sinne och ande. "Qi" betyder 'energi' och "gong" betyder 'arbete" - och denna dag kommer vi att  arbeta med kroppens och omgivningens energi, i många olika syften. 
Vi kommer att träna två olika qigongformer som sinsemellan är mycket olika och som kommer från den taoistiska respektive medicinska traditionen. Efter kursdagen får du som deltagare text- och filmmaterial så att du kan praktisera själv på ett bra sätt. Om önskemål finns så ordnar vi uppföljande träffar för vidareutveckling och fördjupning. 

Kursledare är Thorwald Lorentzon, från Livsbrunnen, som bl a är meditations-, qigong- och tai chi-lärare. Thorwald har lång erfarenhet av den kinesiska traditionen i teori och praktik och han är också känd från tidningar och P1:s Utbildningsradion. Läs gärna mer om Thorwald på www.livsbrunnen.se.