Socialt engagemang

Socialt engagemang

Vi strävar ständigt efter att ta ett större socialt ansvar i samhället.

Det vi idag arbetar med och för är bl.a:

  • Samarbetspartners/Bollplank till Convictus, hälsocenter för fd missbrukare. Ge dem tips o råd inom hälsospåret. Har hjälpt till att fräscha upp deras träningslokal i Stockholm med hjälp av våra kontakter inom branschen. Klädinsamlingar m.m.
  • Vi jobbar för en bra integration och hjälper Äppelbo (ensamkommande flyktingbarn) med fri träning. 
  • Från hösten 2013 har vi en grupp +90-åringar som tränar gratis hos oss en gång i veckan. Detta var först ett landstingsprojekt tillsammans med Sickla Hälsocenter och nu har vi själva fortsatt med gruppen då vi ser vilka vinster det ger inte minst på det personliga planet.
  • Vi tar emot praos/praktikanter och har allt som oftast någon som arbetstränar hos oss.
  • Vi arrangerar Spin of Hope varje år. Ett arrangemang tillsammans med Barncancerfonden som går ut på att samla in så mycket pengar som möjligt genom att tillsammans med dina kompisar eller arbetskamrater hålla igång en spinningcykel i 12 timmar. Alla pengar denna dag går oavkortat till Barncancerfonden.
  • Varje sommar bjuder vi kommunens invånare på gratis träning, bl.a Zumba på Grisslingestranden.
  • Anordnar insamlingsevent och aktiviteter runt Spädbarnsfonden.

Stöd Spädbarnsfonden du också

Spädbarnsfonden är en ideell förening till stöd för dig som förlorat ett barn under graviditeten och under barnets första levnadsår. Vi som är engagerade och vill finnas till för dig har själva förlorat barn. Spädbarnsfonden verkar också genom forskning och informationsspridning för att minska antalet barn som dör. 

På Body Joy kommer några mycket engagerade personer att cykla på söndagar i Mölnvik kl 13.30 och du får självklart vara med. Start 16/10.

Vårt insamlingsmål till spädbarnsfonden är 100 000kr.

Målsättningen med cyklingen är alltså att genomföra Halvvättern ihop den 11 juni 2017.

Fram till dess försöker vi träna ihop en gång per vecka. Nu i höst och vinter genom att köra Spinning på Body Joy i Mölnvik, söndagar 13.30-15.00. Vi kommer även att planera in några långpass fram till våren. De som är intresserade att delta söker upp oss på Theas Änglar på Facebook, och anmäler intresse där.

Zumba på Grisslinge
Convictus-loppet
Insamlingsevent som tex Spin of Hope
Träning och gemenskap för gänget i 90+
Spin of Hope