Hälsotester, Polar, Body Age

Hälsotester

Testa Din ålder!

Hur gammal är du - egentligen?

Gör ett Body Age test, som mäter hur gammal din kropp är!

Polar Electro har tagit fram ett nytt fys-/hälsotest som avslöjar kroppens egentliga ålder!

Testsystemet, Polar OwnTest System, är ensamt i sitt slag och mäter kroppens egentliga ålder – baserat på individens kondition, styrka och smidighet. Efter ett 30 minuter långt test får testpersonen en detaljerad hälsoprofil baserat på 26 olika parametrar samt ett värde på hur ung kroppen kan bli genom rätt typ av träning.

Vill du nå ett speciellt mål eller bara kolla hur din hälsostatus är?

Polar Body age definierar din nuvarande hälsostatus baserat på konditions-, styrke- och smidighetstester. Under cirka 60 minuter genomförs följande testmoment:

  • Testpersonen får fylla i ett hälsoformulär
  • Mätning av puls och blodtryck
  • Mätning av längd och vikt
  • Mätning av kroppssammansättning (andel fettprocent)
  • Konditionstest (genom Polar Fitness Test)
  • Styrketester (benstyrka, bicepsstyrka och sit-ups)

Med hjälp av dessa parametrar räknar datorn ut din hälsostatus. Detta diskuteras sedan med din testledare och du får även ett 10-sidorshäfte med resultat och förklaringar.

Boka din test i receptionen. Välkommen!