Robin Nordin

 

Hälsa och lycka för Dig.


För att vi ska kunna njuta fullt av livet, behöver vi en kropp som kan hantera vardagen på ett fritt och enkelt sätt. De två grundpelarna som jag anser utgör basen för detta är rörlighet och styrka.

Vare sig intresset är inom sport, träning på hobbynivå eller helt enkelt för att underlätta vardagen, så gör vi det vi gör för att det skapar (eller kommer skapa) lycka inom oss. Genom att stärka grundpelarna gör du det enklare för dig själv att bli lycklig och även hälsosam, vilket jag tycker är synonymer.

Jag kommer från en bakgrund där styrka alltid varit i fokus då jag tränat för styrkelyft, som också är min specialitet. Nyckeln är att alltid individanpassa träningen efter vad DU tycker är kul, och justera tekniken för att passa DIN kropp. Vi är alla olika, men söker oftast samma sak. Därför behöver vi ta olika vägar gentemot målen för att vi alla ska få uppnå vår lycka och hälsa!