Body Joys barnpassning är till för Body Joys medlemmar

  • Barnrummet i Mölnvik & Hamnen är alltid öppna. Vi har vissa tider som är bemannade med personal. Övriga tider är rummet öppet för barn som klarar sig själva så att du kan få din träning när du vill. Vänligen hjälp dina barn att plocka i ordning leksaker och kuddar innan ni går hem. För säkerhets skull får barn inte vistas i gymområdet. Klämrisk! 
  • Barnpassningen ingår i ditt medlemskap
  • Vid första besöket på Body Joys barnpassning är föräldern med så länge det krävs så barnet lär känna personal och lokaler.
  • En förälder måste finnas i Body Joys Mölnviks lokaler när barnet vistas i barnpassningen. Personalen tar hand om barnet men föräldern har under hela vistelsen huvudansvaret.
  • Endast friska barn får vistas i barnpassningen.
  • Barn med ev. öppna sår eller eksem tas ej heller emot i barnpassningen om dessa ej är täckta. Allt för att förhindra att smitta sprids. Personalen har rätt att neka att ta emot sjuka barn i barnpassningen.
  • Body Joy tillåter endast vatten och välling i barnrummet med tanke på säkerhet och allergier.
  • För att kunna ha uppsikt över gruppen och av hygieniska skäl byter personalen inte blöjor, utan hämtar föräldern vid behov av byte.
  • Barn som inte behöver barnpassning är självklart välkomna att nyttja rummet när föräldern tränar, även när vi inte är på plats. Se till att rummet lämnas städat som när ni kom.

Med vänliga hälsningar

Vännerna på Body Joy