Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy
(Senast uppdaterad 2019.05.27)


Hantering av personuppgifter

För att säkerställa att vi lever upp till gällande lagar och regler bedriver vi ett löpande dataskyddsarbete där vi kontinuerligt jobbar med revidering, gallring och uppdatering av våra register. Vi har även tagit fram rutiner och riktlinjer för hur du som medarbetare ska förhålla dig till olika typer av personuppgifter i våra fritextfält. Body Joy förbehåller sig rätten att ändra denna policy med jämna mellanrum genom att uppdatera denna sida. Du som medlem säkerställer att du är nöjd med eventuella förändringar genom att kontrollera denna sida då och då.

Denna policy är effektiv från den 10/5, 2018.

Body Joy Monica & Monica AB (Body Joy i fortsättningen) är fast beslutna i att se till så att din integritet skyddas. Att skydda våra medlemmars integritet de personuppgifter vi behandlar är av högsta vikt för oss på Body Joy. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Som medlem kommer du i kontakt med personuppgifter i många olika sammanhang. Det kan exempelvis vara i vårt kundregister, på vårt intranät eller på vår hemsida. Reglerna om hur vi ska och får hantera personuppgifter regleras i Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation). GDPR har tagits fram för att stärka den personliga integriteten för personer i EU.

1. Vilka typer av information och uppgifter samlar vi in?

Personuppgifter såsom förnamn, efternamn, mobilnummer, e-postadress, bostadsadress, fotografi, personnummer, registreras i vårt kundregister, BRP, för att kunna ingå avtal med våra medlemmar, och för att därefter administrera avtalen, utöva tidsbokning, fakturering, statistik. Dina personuppgifter och bokningar kan du logga in och titta på via Body Joys hemsida. Detta skrivs på ett medlemsavtal som alla medlemmar har med Body Joy.

Företagsuppgifter förekommer i BRP. Kopplingar mellan företag och anställda sparas så att faktureringen blir riktig.

Personuppgifter på barn i vår Barn- & Ungdomsverksamhet registreras tillsammans med föräldrars personuppgifter för deltagarlistor och fakturauppgifter mm.

Intresseanmälningar som når oss via Facebook, Instagram och på lappar som läggs i reklamlådor på företag runt omkring Body Joy, sparas i 36 månader för marknadsföringssyfte.

Fotografier kan förekomma på Body Joys hemsida för marknadsföring av våra tjänster.

Dina mailuppgifter i vårt mailverktyg, Paloma, som genererar nyhetsbrev från Body Joy.

Dina mailuppgifter i vårt enkätsystem Klubb Sverige som administrerar enkätfunktionerna.

Tidigare medlemmars personuppgifter ligger kvar i BRP i 36 månader för utvecklingssyfte och för marknadsföringssyfte.

2. Hur använder vi den här informationen?

Den personliga informationen som vi samlar in kan komma att användas där Body Joy har ett legitimt intresse i eller annat juridisk syfte för att bearbeta sådana data. I vissa situationer kan insamling av personlig information krävas för drift av verksamheten eller för att tillhandahålla vissa tjänster eller produkter. Informationen vi samlar in kan bearbetas i följande syften:

Förberedelse och administration av den berörda tjänsten

(tex vid kreditupplysning eller i övrig kreditbedömning)

Fullgörelse av ingångna avtal (t ex fakturering)

För att hantera de dagliga verksamhetsbehoven, som administration och driften av anläggningen.

För att analysera Body Joys marknads- och kundanalyser.

Affärsuppföljning

Affärs- och metodutveckling (t ex utveckling av Body Joys hemsida)

För att förhindra bedrägeri, för att verkställa Body Joys användarvillkor, för att efterleva gällande lagstiftning och rapporteringsskyldigheter för företag.

För att analysera hur du nyttjar Body Joy för att forma framtida planeringar.

För att berätta för dig om våra produkter och tjänster i marknadsföringsändamål.

För att tillhandahålla dig med information om finansiella alternativ vid köp av våra produkter.
Fotografi är frivilligt för medlemmar och vi använder dessa för att kunna se vilka som vistas i lokalen och för att  undvika stöld och olovlig användning av anläggningen.

3. Hur delas den här informationen?

Vi delar informationen i syfte att effektivisera den dagliga driften.
För att kunna utöva obemannade öppettider delar vi hela medlemsregistret för aktiva nyttjare till ARX (låssystem) som administreras och lagras hos Mysec Sweden AB.
Vår Kameraanläggning/övervakningssystem lagrar filmer över in/utpasseringar genom våra dörrar på båda träningsanläggningar. Filmdata lagras i 5 dagar hos Mysec Sweden AB.

Vår server och lagring av vårt CRM-system BRP är utlagd till Netono AB som lagrar, säkerhetskopierar och skyddar vår data.
Vi skickar mailadresser till Paloma för att skicka nyhetsbrev till alla medlemmar och medarbetare.
Vi skickar mailadresser till Klubb Sverige för att skapa enkäter.
Vi tillåter vår IT-support, EiPc att ha tillgång till våra datorer och program för att kunna få hjälp med driftstörningar och annan nödvändig IT-support.
Vi administrerar själva vår hemsida bodyjoy.se,som ligger hos Resultify.se, som lagrar text och bilder. När du använder vår hemsida kommer du att få frågan om du godkänner användning av cookies.

Cookies Policy

Vi använder cookies på bodyjoy.se. Genom att använda Tjänsten godkänner du användningen av cookies.

Vår Cookies Policy förklarar vad cookies är, hur vi använder cookies, hur tredjepartspartners vi samarbetar med kan använda cookies på Tjänsten, dina val kring cookies och ytterligare information om cookies.

Vad är cookies

Cookies är små bitar av text som skickas till din webbläsare av en webbplats du besöker. En cookie-fil lagras i din webbläsare och låter Tjänsten eller en tredjepart känna igen dig och göra ditt nästa besök enklare och Tjänsten mer användbar för dig.

Cookies kan vara "persistent" eller "session" cookies.

Hur Body Joy använder cookies

När du använder och öppnar Tjänsten kan vi placera ett antal cookies-filer i din webbläsare.

Vi använder cookies för följande ändamål: Att aktivera vissa funktioner i Tjänsten, tillhandahålla analys, för att lagra dina inställningar, för att möjliggöra annonsering, inklusive beteendemässig annonsering.

Vi använder både sessions- och persistent-cookies på Tjänsten och vi använder olika typer av cookies för att köra tjänsten:

- Viktiga cookies. Vi kan använda nödvändiga cookies för att verifiera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton.

Tredjepartscookies

Förutom våra egna cookies kan vi också använda olika tredjepartscookies för att rapportera användarstatistik för Tjänsten, leverera annonser på och genom Tjänsten, och så vidare.

4. Hur kan vi utöva dina rättigheter enligt GDPR?

Enligt allmänna dataskyddsförordningen har du rätt att få åtkomst till, korrigera, exportera och radera dina uppgifter. Ta reda på mer om dessa rättigheter och ta reda på hur du kan utöva dina rättigheter på https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling med stöd av våra berättigade affärsintressen.
Du kan själv gå in om se/ändra vilka uppgifter vi har i BRP genom att logga in på “mina sidor” på bodyjoy.se.
Du kan avsäga dig från våra nyhetsbrev direkt i nyhetsbrevet.
Du kan avsäga dig från SMS-utskick genom att kontakta receptionspersonalen.
 

5. Datalagring samt inaktivering och borttagning av Personuppgifter

Vi anonymiserar alla dina uppgifter efter 36 månader, om du inte har en skuld, oavslutade bokningar, fortfarande är anställd, har giltiga värdekort, har aktiva abonnemang. Med anonymisering menas att vi rensar bort alla personuppgifter men behåller objektet, bokningar, besök,mm för att kunna spara statistik och nyckeltal som är avgörande för driften av verksamheten. Statistisk information som anonymiserats kan komma att sparas även efter 36 månader.

Detta slår sedan igenom på andra lagringsplatser såsom ARX hos Mysec Sweden AB, Netono, Paloma och Klubb Sverige.
 

6. Vem kontaktar du om du har frågor?

Tag reda på mer och sök svar på dina frågor om GDPR här:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Ansvarig för alla personuppgifter inom verksamheten är Body Joy Monica & Monica AB org nr 556644-1027, Fenix väg 10, 134 44 Gustavsberg, tel 08-574 102 60. Kontakta Monica Elsinga eller Monica Ryberg via mail monica.elsinga@bodyjoy.se eller monica.ryberg@bodyjoy.se.