Anna-Maria Skyllberger

Leg. Fysioterapeut/Sjukgymnast
OMT3, Akupunktur
Idrottsskador
Boka tid: 0708-30 96 34
Jag finns på Body Joy i Mölnvik Fenix väg 10 134 44 Gustavsberg.

Jag är en välutbildad fysioterapeut med lång yrkeserfarenhet. Jag arbetar med bedömning och behandling av olika smärttillstånd och skador i leder och muskler samt med rehabilitering efter operationer och frakturer.
Du kan få råd om träning, ergonomi och information om hur du kan förebygga/undvika besvär i framtiden.
Mitt arbete genomsyras av en stark vilja att stötta dig som patient för att återgå i arbete eller att återuppta idrotts- eller motionsaktiviteter. Tillsammans sätter vi upp realistiska mål och delmål under behandlingen.
Min vision är att skapa möjligheter istället för begränsningar. Jag vill hjälpa Dig att förstå hur Din kropp fungerar, så att Du kan påverka Din egen förmåga att uppnå ökat välbefinnande.
Jag är landstingsansluten. Frikort gäller.

ORTOPEDISK MANUELL TERAPI (OMT)

ORTOPEDISK MANUELL TERAPI (OMT)
OMT är en internationell specialistutbildning för fysioterapeuter och läkare. Metoden grundar sig på en helhetssyn på Dig som patient. Inom OMT använder vi, efter en undersökning, bl.a. manipulations- och mobiliseringstekniker för att behandla smärtor från leder, muskler och nerver, nacke/skuldra, rygg, armar eller ben. Olika träningsmetoder och egen kunskap om hur Du kan förebygga vidare besvär, är en viktig del i omhändertagandet. 

Skicka ett meddelande till Anna-Maria

Hantering av personuppgifter