Kognitiv Terapeut Mimmi Kjellner

Mimmi Kjellner/ grundläggande psykoterapi utbildning med inriktning KBT.


KBT- kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster (beteenden) som inte är välfungerande och därför leder till ett dåligt mående känslomässigt och fysiskt. KBT är en strukturerad och insiktsfrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna. Mindfulness eller medveten närvaro som det egentligen betyder är en genomgående metod vi använder oss av. 

Jag finns på Body Joy i Mölnvik Fenix väg 10 134 44 Gustavsberg.

Friskvårdschecken

Vi tar nu emot Friskvårdschecken

Kontakta gärna mig

Hantering av personuppgifter