En bra start

I medlemskapet ingår två träffar med en Personlig Tränare.

För att du ska få bästa möjliga start på medlemskapet hos oss ger vi dig PT Intro, en timme (55 min.) med en personlig tränare (PT) och en PT Fortsättning, uppföljningsträff (25 min). Det bästa är att göra det så snart du blir medlem. Boka direkt i receptionen eller med din klubbvärd.

Syftet med PT Intro och PT fortsättning är att du ska få en bra start på ditt medlemskap och en professionell rekommendation om hur du ska träna för att uppnå dina mål på bästa sätt.

Tillsammans går ni igenom en Personlig Träningsplan och introduktion i gymmet. Den Personliga tränaren gör tester, visar övningar som passar just dig och gör en plan för din träning.

Nästa träningsmöte på 25 minuter bokas med din Personliga Tränare innan du går hem. Under denna fortsättningsinstruktion följer Personliga Tränaren upp hur det har gått och du kan ställa alla dina frågor som du har samlat på dig.

Vad händer under en PT Intro?

Den personliga tränaren möter dig i receptionen där du väntar, ombytt och klar.

Ni har sedan ett samtal där ni går igenom vad du har för mål, vi klarlägger hur din träningsmotivation ser ut och PT:n får en bra förståelse för hur timmen ska disponeras. 

Genomförande av ett träningspass som sätter fokus på det som är viktigast för dig, anpassat till din nivå (utifrån målsättning)

Passet avslutas med att PT:n sammanfattar och ger rekommendationer om hur du går vidare på egen hand.

Ptn bokar in en PT Fortsättningstid ca 2 veckor efter PT Intro.

Du blir rekommenderad olika gruppträningspass (utifrån målsättning)

Du kan även välja att fortsätta att träna med PT.