FaR Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet är idag en av de viktigaste friskfaktorerna för att utveckla och bibehålla en god hälsa.  Fysisk aktivitet på Recept är ett motionsråd på recept på samma sätt som ett läkemedel. Läkare och sjukgymnaster kan skriva ut sådana recept.

Du som har fått ett FaR-recept ska själv kontakta det företag du är intresserad av. Allt deltagande sker till självkostnadspris och på eget ansvar. Body Joy är just ett sådant företag som gärna hjälper FaR-patienter. Vi är en Certifierad FaR-anläggning med utbildade Farledare och alla med FaR-recept är välkomna att kantakta våra Klubbvärdar.

Hos oss kan du styrketräna och konditionsträna med stöd av en tränare. Du kan även träna tillsammans med andra i grupp som leds av en kunnig ledare . Det finns olika grupper att välja på.

Boka ett kostnadsfritt besök hos oss på Body Joy 08-574 102 60. Tillsammans kommer vi fram till vilken form av fysisk aktivitet som passar dig bäst.

Varmt välkommen till Body Joy!